‏نمایش پست‌ها با برچسب حقوق زنان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حقوق زنان. نمایش همه پست‌ها

سه‌شنبه، آبان ۲۰، ۱۳۹۳

وکالتنامه ضمن عقد

خیلی وقت پیش گفته بودم که اینجا متن وکالتی را که بعد از ثبت ازدواج، از همسرم گرفتم و در دفتر اسناد رسمی ثبت کردیم، می‌نویسم که تا حالا نشده بود. بالاخره فرصتی شد و بهانه‌هایی؛ متن سخت و حقوقی وکالتنامه را همسر دیکته کرد و من تایپ کردم. چون از اسکن و تصویر وکالتنامه شاید نشود خیلی سریع به متن رسید.
به جز سر برگ وکالتنامه رسمی با مهر و تمبر و شماره های مختلف دفترخانه و سردفتر و تاریخ و مشخصات کامل وکیل یعنی من و موکل یعنی همسر و آدرس محل سکونت... و باقی جزئیات اداری این متن زیر شد.
جمله ها طولانی و حقوقی و سخت است و شاید هم روان نباشد و مفهوم خیلی واضحی را نشود سریع درش دید ولی در هر حال توی جمله های طولانی مشخص است که چی به چی شده است.


مورد وکالت: مراجعه و حضور در هر یک از شعب و محاکم دادگستری و مراجع قضایی و ارائه هر نوع دادخواست جهت مطلقه نمودن خانم ..... (شخص وکیل) از قید زوجیت موکل و هر قسم از طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع و مبارات و توافقی و غیره با هر قید و شرط و تعهد که وکیل صلاح بداند از جمله مراقبت و نگهداری و مواظبت و اداره امور فرزندان صغیر مشترک توسط وکیل و سپردن تعهدات و قبول بذل نفقه و بذل عین مهریه یا معادل آن یا کمتر یا بیشتر از مهریه و با هر شرط ضمن العقد موضوع عقدنامه شماره ..... مورخ ..... دفتر رسمی ازدواج شماره .... و ارائه مدارک و مستندات و حضور در جلسات دادرسی و پیگیری کلیه امور مربوطه و تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در هر مورد و ارجاع امر به داوری و تعیین حکم و داور و صلح و سازش و امضا اموراق و اسناد و دفاتر و فرم ها و اخذ حکم و رای دادگاه و گواهی عدم امکان سازش با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و در صورت بذل مهریه از طرف زوجه، اعلام قبولی زوج در این خصوص و مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق و امضای اوراق و اسناد و طلاق نامه  و اخذ آن و تهیه و تسلیم و یا دریافت و اخذ هر نوع مدرک و مستند و حکم و رونوشت و مصداقی که جهت انجام مورد وکالت نیاز شود از هر یک از نهادهای ذیربط و انجام کلیه امور و تشریفات قانونی و مقدمات لازمه عقد ضمن العقد بدون محدودیت تا رسیدن به نتایج مطلوب و عندالزوم عزل و نسب وکلای رسمی دادگستری و وکلای انتخابی و نیز در صورت لزوم اعلام رضایت و موافقت موکل با اخذ گذرنامه برای وکیل و فرزندان صغیر موکل و وکیل و خروج مکرر همگی از کشور به دفعات و به هر مقصد و حضور در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذی ربط و امضا و تایید فرم های مربوطه و اخذ گذرنامه و روادید و تهیه بلیط و غیره و نیز نگهداری و مراقبت و اداره امور فرزندان صغیر مشترک موکل و وکیل در کلیه امور اعم از بهداشتی و تربیتی و معیشتی و تحصیلی و غیره و اتخاذ تصمیمات با رعایت صرفه و صلاح ایشان و دخالت در امور مالی و انجام معاملات و خرید و فروش و اجاره اموال و املاک برای فرزند صغیر مشترک (به استثنای فروش وسایط نقلیه موتوری) و تحویل و تحول و اسقاط خیارات به ضمانت کشف فساد و همچنین اضافه نمودن اختیار زوجه مبنی بر حق سکنی و حضانت فرزندان و حق ادامه تحصیل و تعیین میزان نفقه مشترک و غیره. ضمنا موکل (زوج) زوجه را وکیل قرار داد که هنگام طلاق به هر قسم و ترتیب اعم از بائن و رجعی و خلع و مبارات و توافقی و غیره نسبت به انتقال نیمی از دارایی حین طلاق متعلق به زوج اعم از منقول و غیر منقول (غیر از وسایط نقلیه موتوری) که در مدت زندگی زناشویی به دست آمده است، به نام شخص وکیل یا هر شخص که وکیل صلاح بداند، اقدام نماید و در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و اسناد و اوراق مربوط را امضا نموده و مدارک مربوط اعم از اصل و رونوشت و غیره را جهت انجام مورد وکالت ارائه داده و استعلامات لازم از ادارات مختلف دولتی اعم از دارائی و شهرداری و ثبت اسناد و املاک جهت انجام مورد وکالت به عمل آورد.
حدود اختیارات:وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت از جانب موکل با حق توکیل غیر جزئا و کلا و لو کرارا و مع الواسطه تام الاختیار می باشد و عمل و اقدام ایشان به منزله عمل و اقدام موکل نافذ و معتبر و داری اثرات قانونی است به نحوی که در هیچ مرحله نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد این وکالت به اقراره ضمن عقد خارج لازمی از جانب موکل از تاریخ ذیل تا سی سال کامل خورشیدی بلاعزل شرط شد و ایشان حق عزل وکیل و ضمن امین و وکیل دیگر را در مدت مرقوم از خود سلب و ساقط نمودند.

این هم آدرس دفتر اسناد رسمی: دفتر اسناد رسمی ۱۳۹۱ تهران/ میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، خیابان حسینی، نبش دوم غربی پلاک ۳، واحد ۱ تلفن:  ۸۸۳۴۹۹۱۴
سردفتر: گیلدا کی‌سان‌دخت

چهارشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۲

نقش های سنتی در پلیس +10

برای تجدید پاسپورت رفته بودم. بعد از ازدواج پیش نیامده بود که از آن برگه وکالت معروف همسر به بنده برای حقوق خودم استفاده کنم. مطمئن نبودم باید چه جوری ازش استفاده کنم. دفعه قبل که فرم درخواست پاسپورت را کامل کرده بودم، بی‌نیاز به اجازه کسی آزاد نوشته بودم و تحویل مدارک و تمام. این بار مانده بودم که در بند مربوط به زنان متاهل باید اسم همسرم را بنویسم یا نه؟ او هم امضا کند یا نه؟ خودش هم بیاید یا نه؟...
وکالت نامه را یک روز جلو‌تر بردم کپی بگیرم و دقیق خواندم. دم دوستان وکیل گرم! خیلی متن خوب و کاملی دارد.
 «در صورت لزوم اعلام رضایت و موافقت موکل برای صدور گذرنامه وکیل و فرزندان صغیر موکل و وکیل و خروج همگی از کشور به دفعات و به هر مقصد و حضور در دفا‌تر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیربط و امضا و تایید فرمهای مربوطه و اخذ گذرنامه و روادید و تهیه بلیط و غیره»
شروع وکالت نامه با حق طلاق است و بعد کار و تحصیل تا به گذرنامه و خروج از کشور می‌رسد.
بعد از آن حضانت و اجازه‌های درمانی بهداشتی فرزندان و در آخر هم تقسیم اموال خانواده است.
روی کپی وکالت نامه دو خط مربوط به گذرنامه را با شبرنگ سبز،‌هایت لایت کردم و با اصل وکالت نامه و بقیه مدارک با هم بردم پلیس +۱۰.
افسر نگهبان که مدارک را باید می‌دید و تایید می‌کرد خانمی بود حدود ۴۵- ۴۰. درشت و بلند قد و تپل. برخلاف هیکل درشتش صدای زیبایی داشت و البته فوق العاده خوش اخلاق و آرام بود.
کله صبح قبل از شروع کاری خودم بود و خلوت. دو نفر جلوی من کارشان انجام شد و به من رسید. موقع چک کردن مدارک خانم افسر (آخرین مرحله گرفتن گذرنامه) سوال‌های منطقی می‌پرسید و به چیزی گیر نمی‌داد. البته بقیه کارمندان که همه خانم بودند هم همین طور آرام و مرتب و خوش برخورد کار می‌کردند.
با تعجب پرسید: «متاهلی؟» با کوله بزرگ و آن مدل لباس پوشیدن، شلوار لی و مانتوی شبیه بچه مدرسه‌ای‌ها با رژ قرمز پررنگ، شاید جای تعجب هم داشت. گفتم: «بله».
وکالت نامه را باز کرد و چند خط اولش را خواند، آهسته که منشی دفترش نشنود پرسید: «طلاق گرفتی؟»
با لبخند گفتم: «نه». ادامه دادم که «روی کپی قسمت‌های مربوط به گذرنامه را‌هایت لایت کردم که راحت پیدا بشود.» نمی‌دانم چرا یک دفعه گارد گرفت... گفت کپی که نه اصلا نمی‌شود باید اصل باشد...
ساکت شدم تا تمرکزش برای خواندن متن حقوقی را نگیرم. باز با اخم و گیجی گفت: «اینکه فقط گذرنامه است خروج از کشور ندارد.» داشتم می‌گفتم «دارد...‌هایت لایت...» که دیدم دارد عصبانی می‌شود. از روی صندلی بلند شدم و اجازه گرفتم روی متن وکالت نامه بهش نشان بدهم. با دست به خط‌های مربوط اشاره کردم. گفت: «کو؟» دوباره اجازه گرفتم که انگشتم را زیر خط بگذارم و بلند بخوانم که. «.. در صورت لزوم اعلام رضایت و...» از‌‌ همان جا که انگشتم بود، چشم‌هایش متن را دنبال کرد و آمدم باز‌هایت لایت را بگویم که گفت: «اجازه بدهید متن را بخوانم» چشم گفتم و زیپ دهان کشیده، نشستم سر جایم.
هنوز به آخر نرسیده بود. گفت: «این متن‌های حقوقی از بس همه را پشت هم...» باهاش موافقم و تایید کردم و گفتم: «بله بین شرایط نقطه نگذاشته و خواندنش سخت شده است.» فکر کنم حضانت را رد کرده بود، با حض خاصی پرسید: «حضانت بچه‌ها را هم که گرفتی؟» دیگر فارغ از جریان کاری، کنجکاوانه داشت متن را می‌خواند. گفتم: «بله» پرسید «بچه دارید؟» و برگه شناسنامه را ورق زد که ببیند.
با خنده «نه» پرونده‌های دیگر روی می‌زش هم زیاد شده بود. ولی به هیچ کس نگفت بیاید تو اتاق. متن را نگاه می‌کرد و اطلاعات و مشخصات من را روی فرم.
ادامه داد: «مهریه‌ات چقدر است؟» گفتم: «هیچی» به انتهای متن رسیده بود، تقسیم اموال بعد از طلاق به طور مساوی. گفت: «یعنی واقعا مهریه هیچی نداری؟» گفتم «نه». گفتم: «همین‌ها را گرفتم دیگر.»
متحیر شده بود. پرسید: «الان زندگیت در چه حال است؟» منتظر این سوال بودم. عمدی همه صورتم پر از خنده شد. گفتم: «داریم زندگی می‌کنیم با هم» پرسید: «شغل همسرتان چی است؟» گفتم.
مکث کرد. باز متن را بالا پایین کرد. گفت: «ولی به نظر مهریه مهم‌تر از این چیزهاست. نه؟»
گفتم: «من شاغلم. قبل از ازدواج هم شاغل بودم. خودم درآمد دارم و خرج خودم را درمی آورم. حالا اگر به جایش اجازه کار نداشتم آن وقت مهریه به دردم می‌خورد، ولی الان خودم می‌دانم چه کاری برایم بهتر است.» شغلم را پرسید. آدرس محل کارم را از توی فرم نگاه کرد. حدود حقوقم را پرسید. یک جوری که انگار شاه کلید را پیدا کرده است، لبخند زد. امان از میزان حقوق زن‌ها.
باز رفت روی مهریه. گفت: «خدا نیاورد، ولی اگر یک دفعه آن رفت چی؟ وقتی مهریه نداری هیچی، چیزی نیست که نگه داردش...؟» یک ترسی تو نگاهش بود که نمی‌توانستم راحت نگاهش کنم. گفتم: «اگر یکی از دو نفر نخواهد زندگی کند که دیگر آن زندگی را نمی‌شود به زور نگه داشت.» یک جور با تاسف گفت: «آره البته این هم هست.» ادامه دادم: «بعد من هم حق طلاق دارم.»
فکری گفت: «آره. ولی عجیب است. تا حالا همچین چیزی ندیده بودم.»
یک چیزهایی پایین فرم نوشت. برگه‌های پاسپورت قبلی را به دقت نگاه کرد و ویزاهای قبلی را نه برای تطابق، از روی کنجکاوی دانه دانه دید. پرسید: «الان همسرت ایران است؟» با لبخند گفتم «بله هست.» پاس قبلی را باطل کرد. و شروع کرد به امضا و تایید و مهر و ثبت و قبض دریافت مدارک نوشتن.
خانم افسر نگهبان مدارک را تایید کرد و فرستاد برای بقیه مراحل اداری.
وقتی منتظر گرفتن قبض نهایی نشسته بودم، مردی در اتاق کنار خانم افسر بود که بعد از در زدن یکی از خانم‌های کارمند آمد دم در اتاقی به مراتب بزرگ‌تر از همه اتاق‌های آنجا. با لباس شخصی و بدون هیچ درجه‌ای، از لای در اتاق می‌توانستم اثاثیه مرتب‌تر و کامل‌تر آقا را که اصرار داشت کسی تو اتاق را نبیند، تشخیص بدهم. از خانم منشی دفترِ خانم افسر پرسیدم این آقای اتاق کناری سمتشان چی است؟ گفت مسئول و رئیس دفتر ما هستند.
شبیه خانه‌های ایرانی است پلیس +۱۰. تنها یک فرد بدون اینکه کار تخصصی و واضحی انجام بده، رئیس بقیه است. منابع و امکاناتی و حتمن حقوق مزدی که در اختیارش است بیش از بقیه است. تنها او حوزه خصوصی دارد که بقیه برای ورود به آنجا باید اجازه بگیرند و در عوض او حق ورود و دخالت در بقیه حوزه‌های همه افراد دیگر خانواده را دارد. و هر چیز دیگر غیر از این روند زندگی هنوز برای مردم عجیب و دور از ذهن است.

چهارشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۱

پازل فمینیسم


«فمینیسم، به عقیده برخی، برایند تجربه های تک تک زنانی است که در برابر سلطه مردان مقاومت کرده اند یا کوشیده اند چنین کنند.
... در فمینیسم، تجربه جایگاه خاصی دارد. از آن جا که فمینیست ها می خواهند برای جهان شان معناهای قابل فهمی بیابند، گزارش های مستقیم افراد از تجربه های خودشان برای آن ها اهمیت زیادی دارد.»

فمینیسم، جنبش سیاسی/ جین منسبریج و سوزان مولر اوکین/ نیلوفر مهدیان/ نشر نی

دوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۰

انتخاب فریز شده


قبلن نوشته بودم که خانم دکتر، متخصص زنانی که برای معاینه می روم، نگران بیماری ام اس من شده بود و دفعه دومی که ام اس را فهمیده بود و پیشش رفتم کلی مقاله راجع به آن رو میزش بود. کلی مراقبت مضاعف می کند و همه چیز را هر بار دقیق با نورولوژیستم کنترل می کند و هی خرج آزمایش و سونوگرافی، در انواع مختلف و تست های مختلف تشخیص سرطان در رنگها و سایزهای متنوع رو دستم می گذارد و در عوض خودش حق ویزیت را یک خط در میان نمی گیرد.

بار آخری که نتیجه چهار تست عجیب غریب را برده بودم، با خوشحالی اعلام کرد که همه چیز نرمال است و حتی در بهترین حالتی است که یک زن سالم باید داشته باشد.

به طور طبیعی راجع به تصمیم بارداری هم پرسیده و هر بار باز جواب من را به روز شده، می پرسید. گفته بودم، کلن به نظرم منتفی نیست ولی نه به این زودی. سه- چهار دقیقه ای راجع به کارهایی که بعد از تصمیم باید من و او به عنوان پزشک، انجام بدهیم توضیح داد. و با این سوال تمام کرد که حالا الان نه، شش ماه – یک سال بعد که می خواهی؟
دهنم از تعجب باز ماند. گفتم نه، زودترین حالت شاید پنج- شش سال دیگر.
زد زیر خنده و گفت: عاشقتم! یک ساعتم دارم توضیح می دهم برای پنج سال دیگر!

وقتی تست های آخر را دید، دوباره نظرم را راجع به بارداری پرسید و جواب من همان قبلی بود.

دیگر موضوع جدی بود. راجع به ریسک کلی بارداری برای من توضیح داد و احتمال اینکه هر چه دیرتر خطر ناباروری و درمان آن و حمله ام اس بیشتر بشود. و از شرایط اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- سیاسی که نگرانش بودم گفت و اصرار که بیشتر و سریعتر به موضوع فکر کنم.

اول گفتم که خیلی هم اصراری نیست، اگر آسیبش زیاد بشود، منصرف می شوم. با شوخی ادامه دادم، البته اگر می شد نوزاد را فریز کرد، تا چندین سال بعد، خیلی زود دست به کار می شدم.

وقتی خبر تخمکهای فریز شده را دیدم، واقعن خوشحال شدم. نه برای خودم، چون من بجز تخمک بارور سالم، جسم کاملن سالم پرورنده جنین هم لازم دارم. بلکه برای زنان که حق انتخاب خود را در زمان، از تمام امکانات طبیعی به تدریج کامل می کنند.
یادم بماند متن خبر را پرینت شده برای خانم دکتر ببرم.

سه‌شنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۹

داستان توليد يك زوج

تازه مي‌بينم تو عقدنامه نوشته

دين و مذهب: اسلام و فني

كلي چانه زد كه (شغل: كارشناس فني) خيلي كلي است، بايد جزئيات بنويسيم

من هم كه كلن رو دنده كل كل بودم. گفتم خوب حاج آقا تازه مي‌شود مثل قوانين خودمان. بايد همه چيز به هم بيايد ديگر. من كارم در بخش صنعت است. پس فردا نمي‌خواهم چانه بزنم كه اين كارخانه كه تو فلان ده كوره است شامل شغل من مي‌شده يا نه.

لبخندي زد و سري تكان داد و تاييد همسر را هم كه چشمي گرفت، دسته گلي كه مي‌بينيد به آب داد.

بعد هم باز چانه كه همه شرايط را الان بخواهم اضافه كنم وقتتان را مي‌گيرد. مي‌نويسم بعدن بياييد سند را بگيرد و امضا كنيد.
من هم كه: ما كلن امشب را براي اين كار خالي كرديم. وقت داريم بنويسيد. فوقش يك شام دور هم هستيم دفتر شما.

براي اينكه حوصله‌اش سر نرود و همه را بنويسد نقل و نبات تعريف مي‌كرديم كه حاج آقا آن دست مبارك را به خودكار تكان بدهد.

حقوق كثيرمان
اجاره خانه
وام ازدواج
خواهر شوهران بدجنس و ديكتاتور (تجربه از مشتري‌هاي حاج آقا)
تا رسيديم به سايت مهريه 14 سكه‌اي:

من براي همسر (امضا نكرده) تعريف مي‌كردم و حاج آقا اصلاح مي‌كرد، در تكميل تعريف هاي من گفت مهم‌ترين جايزه نو زوجان كم مهر را نگفتي و با خنده‌اي اضافه كرد دعاي خير  ... بري. و خودش خنده كشدار را ادامه داد و گفت يعني اين دعاي خير فقط شامل حال به قيد قرعه انتخاب شده هاي اين طرح است و نه بقيه.

ما هر دو مبهوت خوش طبعي حاج آقا ريسه رفتيم.

هر جا هم لطيفه‌هاي اينچناني ته مي‌كشد، حاج آقا غرخنده مي‌زد كه عهدنامه تركمنچاي است.
من هم زبان بازي كه راست مي‌گوييد، واقعن تازه به اندازه جبران نقصان عهدنامه تركمنچاي مردان در قانون هم نيست اين 4 تا شرط.

از روزهاي قبل هم كه هي اين دفتر و آن دفتر سر مي‌زدم، شرط كرده بود كه شرط حضانت را اضافه نمي‌كند. من هم گفتم باشد اضافه نكن، در دفتر ثبت اسناد رسمي وكالتش را مي‌گيرم.

هر شرط كه اضافه مي شد، انگار بي اعتمادي محض كه اين چهار برگ عقد نامه، تا حالا در هر دادگاهي هزار جور تعبير شده است و هزار جور رإي رويش داده شده است و زنهاي زيادي را در تنگا گذاشته است. حالا هم كه مي‌بينم به به! آقايان قاضي عدم تمكين زن را با وحدت رويه دليل منتفي شدن شرط طلاق كرده‌اند انگار نه انگار اين شروط براي اصلاح قانون گذاشته مي‌شود.
صبح روز بعد رفتيم دفتر اسناد رسمي، همه شروط به اضافه حضانت، به اضافه هر جمله‌اي كه نياز به اصلاح داشت همه به عنوان وكالت بلاعزل ثبت شد.

اما همچنان اگر ذره‌اي اعتماد به قانوني كه با دفترچه عقدنامه اين مملكت لازم الاجرا مي‌شود، وجود داشته باشد.
شايد جزء دلايلي كه دختران و پسران زندگي مشترك را به ازدواج رسمي ترجيح مي‌دهند، و اين موضوع در حال افزايش است، بايد خيلي چيزهاي ديگر را هم اضافه كرد.

دوشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۹

زنان در مشاغل

براي من كار زنان جزء جذاب ترين چيزهاي جامعه است.

البته در هر سطحي يك جور است و تعاريف مخصوص به خودش را دارد.
خانم دكترهايي كه به جز تخصص و كار صداقت و حس مسئوليت زنانه در صحبت ها و حرفهايشان و حتي صدايشان ديده مي‌شود تحسين برانگيز اند

پزشك زناني كه معمولن بهش مراجعه مي‌كنم از جمله همان‌ها است.

خانم خياطي كه يك مغازه كوچك در يك پاساژ نه چندان معروف دارد و لباس هاي مختلف مي دوزد و تعمير مي‌كند و صدايش مهرباني مادرانه دارد و نگاه تيز و جديش از دقت حكايت دارد.

خانم مهندس جواني كه آرام، با صلابت و با ادب صحبت مي كند و بدون شعارهاي رايج مردانه در محيط مردانه صنعت كار مي كند اما زنانگيش را در كار و رفتارش همچنان حفظ كرده است و كار حرفه اي را پيش مي‌برد.

دخترهاي جوان دانشجو و يا تازه ديپلم گرفته كه در بوتيك هاي لباس با حداقل حقوق كار مي كنند اما شيطنت، شوخي، ابتكار و پشتكار  حسابي دارند و طبقه اقتصادي و سطح كار و هزار جور صفت بي بنياد ديگر برايشان بي ارزش است.

خانم مديري كه كارگاه كوچك خانوادگي را مديريت و هماهنگ مي كند و به موقع جلب رضايت مشتري مي كند ودر عين حال  صداقتش، اعتماد به كل كارگاه را تضمين مي كند.

آرايشگري كه جدا از تمام فضاهاي عرفي به هيچ جادو جنبل و فال و وردي كه منطقي ندارد معتقد نيست و در عين حال احترام به عقايد و سلايق آدمها هم در رفتارش وجود دارد. با تمام ويژگي هاي زندگي نسبتن مرفه اما هيچ وقت حداقل دستمزد شخصي خودش را رها نمي كند و هميشه از استقلال مالي زنان صحبت مي‌كند.

دختران دست فروش مترو كه از واگن ته مترو (زنان) با كلي بار و كوله مي دوند به سمت واگن سر مترو (زنان) كه مشتري هايشان را عوض كنند. در شلوغي مترو و حركت نا متعادل راه مي روند و بدون اصرار با يك ريتم ثابت كالاها را معرفي مي‌كنند و مي‌فروشند و يا نمي‌فروشند.

اينها زنان شهر من‌اند. با تمام دست اندازهاي قانوني، عرفي، اجرايي... اما كارشان سخت و پر سنگلاخ است. اما شايسته و پر ارزش است.

سه‌شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۹

چند همسري خواست چه قشري است؟

عجيب نيست كه در اين وانفساي اقتصادي و امنيتي خانواده هاي ايراني كه همه هشتشان گروه نه شان است و هيچ مردي جز به نان شب و شغل دوم و سوم و اجاره خانه و وام خريد خانه و گراني گوشت و ميوه جات و سهميه بنزين و قطع يارانه هاي مصرفي، به چيز ديگري نمي تواند فكر كند، قانوني كردن و تسهيل ازدواج دوم و سوم و ... دغدغه اصلي نمايندگان مردم در مجلس است؟


مردم خيلي راحت تر از هر چيز برگه هاي درخواست لغو چند همسري را امضا مي‌كنند.


مقدم در مورد جزئيات اين ديدار گفت: بعد از نشان دادن پنج هزار امضا زنان ايراني به اعضاء كميسيون به آنها يادآوري كردم كه چرا براي توجه به مطالبات جامعه به تحقيق‌ها و پژوهش‌هايي كه با پول مردم ايران انجام شده، دقت نمي‌شود.
نماينده زنان معترض به لايحه حمايت از خانواده به نمايندگان مجلس، كتاب نگرش‌ها و ارزش‌ها كه توسط وزارت ارشاد در سال 82 منتشر شده را نشان داده كه در آن طبق نظرسنجي انجام شده در كل ايران، 86 درصد ايرانيان و 92 درصد زنان ايراني با «چند همسري» مخالف هستند.
او در اين زمينه گفت: بعد از نشان دادن اين كتاب خطاب به نمايندگان گفتم، چرا از هزينه‌هاي مادي و معنوي كه به راحتي در اختيار قانون‌گذاران و تصميم‌گيرندگان وجود دارد استفاده نمي‌كنيد تا قانوني دقيق و جامع تصويب كنيد.
مقدم پس از اين توضيحات به آخرين پژوهش دانشگاه تهران اشاره كرد و گفت: به نمايندگان نشان دادم كه آخرين پژوهش دانشگاهي تهران، «كار» را اولويت «اول» و «ازدواج» را اولويت «ششم» دختران معرفي مي‌كند. با اشاره به اين تحقيق از آنها پرسيدم كه چگونه فكر مي‌كنيد در كشوري كه 64 درصد ورودي دانشگاه‌هاي آن دختران هستند، ازدواج موقت و مجدد جاري و ساري مي‌شود؟

شنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۹

كي لايحه دوباره مطرح شد؟

يادمان باشد كه چطور باز لايحه حمايت از خانواده در مجلس مطرح شد و بندهاي حذفي اضافه شد:

لايحه حمايت ازخانواده پس از انتخابات رياست جمهوري بررسي مي‌شود- 4 خرداد 1388

خرداد پارسال گفتند بررسي مي‌شود.

هشدار مستشار دادگاه تجديد‌نظر: در دادگاه‌هاي خانواده اعتقادي به حقوق زنان وجود ندارد/ پرونده لایحه حمایت از خانواده هر چه زودتر باز شود- 9 آبان 1388

در خبر بالا دقت كنيد هشدار يك قاضي دادگاه ذكر شده است، اما هيچ اسمي از قاضي دادگاه نيست.


مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد: ممنوعیت ازدواج مجدد- 23 آبان 1388

بعد در آبان دوباره لايحه رفت در كميسيون

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با اضافه شدن 10 شرط تصویب شد- 11 دی 1388

10 شرط در لايحه به ماده 23 اضافه كردند و باز برگرداند.

لايحه حمايت از خانواده در جلسه علنی امروز مجلس- 2 بهمن 1387

و در 2 بهمن گفته شد كه لايحه مي‌آيد به صحن علني
و فاصله مطرح شدن اين لايحه در كميسيون قضايي و صحن علني بيش از 2 ماه تا 8 مارس بوده است.

پنجشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۹

آزادي به قيد كفالت براي نوشين

نوشين ديشب با تشكيل پرونده دادگاهي و بازجويي دو روزه و تفهيم اتهام” فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق الف : نوشتن و درج مطالب علیه نظام در سایت مدرسه فمینیستی، و ب : شرکت در تجمعات غیرقانونی پس از انتخابات 1388“ آخرين ساعت هاي شب با قرار كفالت آزاد شد.

عمو ديكتاتور! يادت باشد كار آموزي هايت رو آدم هاي هم قد خودت انجام ندهي، خيلي بهت سخت مي‌گذرد و بد جوري گران تمام مي‌شود.
مگر از بچگي مامانت بهت ياد نداده است كه با هم قد خودت بازي كني؟

دوشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۹

خانواده هاي نماينده هاي مجلس جمعين!!!؟

سريال هاي ماه رمضان را ديديد؟
از كدامش خوشتان آمد؟
نون و ريحون كه بعضي وقتها قلقك مي‌داد هيچ.

بقيه را هم من نديدم و در عين حال نديدم مردم هم، مثل سالهاي قبل دنبال كنند.

اما ”در مسير زاينده رود“، خدايي نترسيدي عمو ديكتاتور؟ احساس نكردي داري در كوچه خيابان قدم مي‌زني و دو تا مرد قلچماق با هم دعواشون شده است و د فحش بده به نواميس هم؟

ولي فكر نكردي با تصويري كردن اين خاطره ها و عادي كردن آنها براي مردم اگر همينها را خودت تحويل بگيري چه مي‌كني؟


حالا يك كم توضيح مي‌دهم كه بيشتر منظورم را برسانم. فقط يك قسمت سريال را اتفاقي ديدم. فوتباليست بااخلاق نمونه در يك دعواي لفظي با پسرك، درگير شده و طرف را كشته است.
جناب فوتباليست از اين شاكي شده كه طرف در دعوا هتاكي و فحاشي كرده حالا به نواميس گويا.

بعد پدر پسر كشته شده براي گذشت از قصاص، الا و بلا مي‌گويد فقط به شرط ازدواج با مادر قاتل‏‏، رضايت مي‌دهد. اين كه سريال چطور تمام شد و مي‌خواست با اين حرفها چي بگويد كار ندارم، چون آنقدر ساخت و لحن سريال بد بود كه هيچ خوب آموزي و آرامش و تعادلي در آن ديده نمي‌شد.
يك كلام: والي قهري فرزند كشته شده (پدر) رضايت نمي‌دهد مگر اين كه: ”م ا د ر ش و“. يعني فرهنگ سازي بيشتر از اين فضاحت ديگر ممكن نمي‌شد.

اما اينها را گفتم كه به اينجا برسم كه
حالا داستان لايحه و ازدواج مجدد هم همين است.
فقط بايد از آقايان نماينده پرسيد كه تو خودت راضي مي‌شوي به عنوان همسر دوم، سوم و چهارم مادرتو، خواهرتو، دخترتو!!!
(فكر بد نكنيد)... به عقد مردان ديگر در بيآوري؟

و يا از خانم هاي نماينده پرسيد كه تو حاضري يك خانم بسيار زيباتر و شايسته تر از تو همسر، همبستر و همراه همسرت باشد در زندگي، در حالي هنوز هم تو همسر شوهرت هستي؟

دوشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۹

خيانت: قانون در ايران- ضد قانون و اخلاق در انگليس

يك خبر حدود يكي- دو ماه پيش در مورد فوتباليست تيم منچستر يونايتد منتشر شد كه در تمام شبكه هاي خبري اروپا، بازتاب گسترده اي داشت. حالا خبر چي بود؟

بعد از اين همه مدت اول چيزي كه در جستجوي انگليسي نام اين بازيكن مي‌آيد، همين خبر است.

وین رونی در زمان بارداری همسرش، با خیانت به او، با فرد دیگری رابطه نامشروع داشته است.

رونی با جنیفر تامپسون ۲۱ ساله ارتباط داشته و در طول چهارماه با او در ارتباط بوده است.

این طور به نظر می رسد که رونی ۲۴ ساله، مبجور شده تا همه چیز را به همسرش کولین بگوید و همین ماجرا ممکن است منجر به جدایی این زوج جوان شود.البته طبق اخبار منتشره، رونی پس از تولد کای، پسرش دیگر با تامپسون ارتباطی نداشته است.

كل خبر را دقت كنيد. اولن مجبور شده است به همسرش كل موضوع را بگويد. دومن بعد از تولد پسرش ديگر با معشوقه رابطه نداشته است.

اما جالب ترين قسمت قضيه اظهار تاسف او از انجام چنين كاري است:

رونی در صحبتهایی در این رابطه گفت:« زندگی من در آستانه نابودی است. کار احمقانه ای بود. کولین این بار مرا نخواهد بخشید و مرا ترک خواهد کرد.»

حالا اين ور دنيا را در نظر بگيريد. دارند همه زورشان را مي‌زنند كه ازدواج موقت و مجدد و هر نوع ديگر رابطه خارج از همسري دائم و يگانه را قانوني تر از قانون كنند.

يكي از نمايندگان مجلس در مصاحبه اي كه از روي سايت ها برداشته شده است، گفته است كه يكي از شرايطي كه ازدواج موقت لازم مي‌شود زمان بارداري همسر است كه امكان رابطه جنسي با او وجود ندارد و يا سخت است.

اين است فرق مملكت ما با مملاك استعماري. در مملكت ما اين را قانوني مي‌دانند با اين توجيه كه زمان بارداري مرد بهش سخت مي‌گذرد و بايد حتمن روابط جنسي خود را بي وقفه، با آدمهاي ديگر داشته باشد، بعد در ممالك استعماري، صهيونيستي، بد و بي تربيت يك مرد چنين كاري مي‌كند، در تمام رسانه ها آبرويش را مي‌برند و تقبيح مي‌شود.

از آن جالب تر استدلال هاي اين برادر گرامي را بخوانيد در باب رابطه خارج از خانواده يگانه:


زن در ایام بارداری و همچنین مدتها پس از به دنیا اوردن بچه قادر نیست که شوهرداری کند.

پرانتز مياني: حالا ديگر اضافه نمي‌كنم ازدواج هاي دوم و سوم و موقت فوتباليست هاي ايراني را كه شهره عام و خاص است.

توضيحات اقناع كننده و مفصل حاج آقا:
۳)تضاد با اصل یکم حقوق بشر، این عدالت که اسلام از آن دم میزند با تساوی یکی نیست:

شبهه افکن در مورد این بخش از آیه که میگوید تعدد زوجات فقط به شرط این مجاز است که عدالت را رعایت کنید، میگوید عدالت با تساوی فرق دارد. همانطور که گفتیم حقوق بشر مانند علم روز بشر همیشه نقصهایی دارد و بله عدالت با تساوی یکی نیست. اسلام هم در مورد زنها خواسته است که به عدالت با انها رفتار شود و نه به تساوی. چگونه میشود انتظار داشت که مرد محبت خود را بین یک زن بدخلق و یک زن نیکو به صورت مساوی تقسیم کند. این تساوی عین ظلم و ستم است.

و حالا سخنان طيب زاده در باب ترويج روابط خارج از خانواده يگانه

و ببينيد كه چه زود قانون تصويب نشده، آقايون دست به كار شده‌اند:
ترویج آزاد ازدواج موقت در تبلیغات محله های تهران

یکشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۹

11- نمايندگان حامي لايحه ضد خانواده


عفت شريعتي كوهباني نماينده دوره هفتم و هشتم مشهد و كلات از گروه اصولگرايان

وبلاگ دفتر ارتباطات مردمي خانم نماينده

وبلاگ در حال راه اندازي جديد

12 طرح / لایحه امضا شده توسط " عفت شریعتی کوه بنانی" 1389/04/29
طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار 1389/03/26
طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای 1389/03/25
طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌‌های تجاری 1389/03/18
طرح دو فوریتی قانونی اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین - مصوب 19/2/1369 1389/02/29
طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348 1388/11/04
طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی 1388/10/20
طرح تغییر نظام آموزشی کشور 1388/03/03
طرح اختصاص حداقل چهل درصد (40%) اعتبارات استانی به آبادانی و توسعه روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 15 هزار نفر 1388/02/02
طرح تمدید زمان اجراء قانون بودجه سال 1387 و متمم آن تا شهریور سال 1388 1388/02/08
1388/02/08 طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی طرح اصلاح تبصره (1) ماده (6)
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراى سیاستهای کلی اصل (44) چهل و چهارم قانون اساسی

1387/06/27 طرح الزام دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر محل سکونت آنها


به گزارش ایلنا،عفت شریعتی عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی ، با انتقاد از عملکرد سازمان ملی جوانان گفت: اقدام این سازمان در راستای ارائه گواهینامه ازدواج اقدامی غیرمنطقی و نامعقول است.

او توضیح داد: منطقی نیست که سازمان ملی جوانان به دنبال آن باشد که گواهینامه ازدواج اعطا کند و در صدد آن باشد که داشتن این گواهینامه را برای جوانانی که قصد تشکیل زندگی مشترک دارند تا دو سال آینده الزامی کند.

این نماینده مجلس گفت:‌خوب است که این سازمان به عنوان یک دستگاه فرهنگی به دنبال فرهنگ‌سازی در زمینه استحکام خانواده‌ها و مسئولیت‌پذیری جوانان در زندگی مشترک باشد. اما قابل پذیرش نیست به جوانان گواهینامه ازدواج ارائه کند و آنها را ملزم کند که برای ازدواج حتما کلاس‌های مورد نظر این سازمان را بگذرانند.

فكر مي كنم با همين ليست طرحههاي كه امضا كردند و يا طرح ريزي كردند به اندازه كافي مشتاق شديم ديگر افاضاتشان بماند

سه‌شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۹

9- نمايندگان حامي لايحه ضد خانواده


فاطمه آجرلو
پرستار سپاه پاسداران در زمان جنگ تحمیلی
عضویت افتخاری سپاه در زمان جنگ تحمیلی
نماینده مردم شریف کرج ،اشتهارد و آسارا در هفتمین دوره مجلس شورای اسلام
عضو کمسیون آموزشی و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
عضو کمیته آموزش و پرورش کمسیون آموزش وتحقیقات و مسئول پروژه طرح احیای معاونت پرورشی
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی
عضو فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی
عضو هیات رئیسه تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری
عضو و مسئول کمیته معاونت دانشجویی تحقیق و تفحص از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
عضو و مسئول کمیته مفاسد اقتصادی و بازرسی کل کشور تحقیق وتفحص از قوه قضاییه
عضو ومسئول بخش تدوین کتب تحقیق و تفحص از وزارت آموزش وپرورش مسئول پروژه گلوگاه مشکل آفرین درتولید
عضو گروه دوستی ایران - لبنان - فیلیپین- بلغارستان
عضو فراکسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل درمجلس شورای اسلامی
عضو هیات رئیسه فدراسیون ووشو
عضو اتاق فکر و طراحی استراتژی راهبردی دانشگاه پیام نور در راستای توسعه دانایی محور


سوابق تحصیلی :
کارشناس روانشناسی بالینی
کارشناش ارشد روانشناسی شخصیت
دانشجوی دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت
طلبه سطح 2 حوزه علمیه
مدرس دانشگاه و حوزه علمیه

راجع به لايحه - بهمن 88
آجرلو همچنين از پيشنهادات جديدي ازسوي فراكسيون زنان در رابطه با لايحه حمايت از خانواده خبر داد و گفت:در آخرين جلسه فراكسيون زنان پيشنهاداتي در رابطه با اين لايحه ارائه شد، هر چند كه بر روي لايحه حمايت از خانواده كار كارشناسي سنگيني صورت گرفته است و اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي چكش‌كاري شده است.
او ادامه داد: كارشناسان نظرات كارشناسي مفيدي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده ارائه كرده‌اند و اميدوارم اين لايحه بدون تغيير فاحشي در صحن علني مجلس تصويب شود.

آجرلو ادامه داد: اهميت لايحه حمايت از خانواده از آن جهت است كه براي اولين بار نگاه حقوقي و تخصصي نسبت به حوزه زنان و خانواده صورت گرفته و آفت‌هاي آن شناسايي شده است.

بقيه پرونده خانم:
پرونده عباس پالیزدار
عباس پالیزدار به دعوت او به عنوان یک کارشناس وارد هیأت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه شد. اگرچه برخی رسانه‌ها او را دخترخاله پالیزدار معرفی کرده‌اند، اما پالیزدار هر نوع نسبت خویشاوندی را با او تکذیب کرده و خود را دوست خانوادگی قدیمی آن‌ها معرفی کرده‌است. دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ او را به جرم «معاونت در تخریب اعتماد عمومی جامعه به مسئولان نظام و خارج کردن اسناد محرمانه» به چهار سال حبس محکوم کرد.

صادق محصولی
آجرلو ،در جریان رای اعتماد مجلس به صادق محصولی در حالیکه به گفته خود دارای روابط خانوادگی با محصولی بود و پیش تر از او حمایت کرده بود به عنوان نماینده مخالف نطق کرد. این نطق با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد. عباس‌علی نورا نماینده زابل در تذکری شفاهی گفت: «محتوای صحبت های آجرلو در موافقت با محصولی است نه در مخالفت با وی و این توهین به مجلس است و وقت نمایندگان مخالف را هدر می دهد» او در جریان معارفه محصولی به عنوان وزیر کشور نیز حضور داشت.

معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی
فاطمه آجرلو جزو سه زنی است که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، برای تصدی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت دهم از سوی محمود احمدی‌نژاد به مجلس معرفی شدند.

وی در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۸۸ پس از بررسی های ۵ روزه مجلس شورای اسلامی در مورد وزرای پیشنهادی رییس جمهور موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد و با دریافت ۷۶ رای موافق، ۱۸۱ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع از راه یابی به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بازماند

محاکمه و بازجویی 11 ساعته فاطمه آجرلو در ارتباط با باند پالیزدار
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز:فاطمه آجرلونماینده کرج درارتباط با باند پالیز دار به مدت 11ساعت در محل دادستانی تهران تحت بازجویی ومحاکمه قرار گرفت .


به گزارش گروه دریافت خبر باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران" ایسکانیوز" پس از دستگیری و بازداشت عباس پالیز دار و 13 نفر از اعضای این باند و کشف اسناد ومدارک محرمانه و سری مراجع امنیتی ، نظامی ، لشکری و کشوری و اقرار اعضای این باند و کشف شبکه مخرب و مجرمانه آنها، فاطمه آجر لو به عنوان متهم احضارو در روز چهارشنبه به مدت 5 ساعت تحت بازجویی ومحاکمه قرار گرفت.

آجر لو در هنگام خروج از اتاق بازپرسی و دادسرای تهران با عصبانیت از پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران خودداری کرد.
درروز پنجشنبه نیز علیرغم تعطیلی دادسرای تهران ، فاطمه آجرلو به مدت بیش از 6 ساعت، تحت بازجویی ومحاکمه قرار گرفت .

در جلسه محاکمه روز پنجشنبه آجر لو، همسر وی که یکی از قضات دادگستری است وی را همراهی می کرد.
همچنین درروز پنجشنبه باز جویی و محاکمه مدیر کل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز انجام شد که مدیر کل مذکور پس از محاکمه وباز جویی در دادسرای کارکنان دولت بازداشت وروانه زندان اوین گردید.

ظاهرا این مدیر کل در ارتباط با فاطمه آجر لو و سایر متهمین شبکه پالیز دار متهم به همکاری و مشارکت با آنان می باشد .
یکی از همراهان آجر لو نماینده کرج که در دادسرای کارکنان دولت حضور داشت ، گفت : به غیر از روز یکشنبه که مجلس جلسه علنی دارد، این نماینده مجلس، برای تمام ایام هفته آینده جهت محاکمه و بازجویی احضار شده است .

هر چند سخنگوی قوه قضاییه هنوز از نوع جرائم و حجم اتهامات و ویژگی این باند اطلاعاتی منتشر ننموده است ولی از نحوه بر خورد این نماینده مجلس و ترکیب اعضای باند پالیز دار، وجود شبکه ای مجرمانه وسازمان یافته که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در آن دخیل هستند و جرایم مهمی مرتکب شده اند، اطلاعاتی واصل که پس از قطعیت منتشر خواهد شد.عباس پالیزدار: فاطمه آجرلو به من گفت راجع به هاشمی و ناطق‌نوری حرف بزنم

كاش يكي از نمايندگان مجلس ام اس داشت!

مي‌دانستيم كه در حال حاضر دومین عامل معلولیت جوانان در کشور ما ام‌اس است که متاسفانه بیشتر جمعیت تحصیلکرده و توانای کشور را مورد هدف قرار داده است؟

مي‌دانستيم كه بيشترين مبتلايان به ام اس بين سنين 20 تا 40 ساله هستند؟

مي دانستيم كه میزان ابتلا به ام اس در خانمها 3.5 برابر آقایان است؟

مي‌دانستيم كه استرس، ناراحتی و هیجانات روحی، زمینه‌ساز تشدید علائم این بیماری هستند، به طوری که در یکی از مقالات علمی بر نقش کاهش استرس در بیماران مبتلا به ام‌اس به اندازه نقش دارو تاکید شده است؟

مي‌دانستيم كه بیماری ام اس در چند سال اخیر به طور ناشناخته‌ای شایع شده است؟

مي‌دانستيم كه 27 درصد مبتلايان به ام.اس هرگز ازدواج نمي کنند؟

مي‌دانستيم كه این بیماری درمان قطعی نداشته و این درمان‌ها، فقط در کاهش سرعت رشد بیماری موثر است؟

و اما بدانيم كه در لايحه حمايت از خانواده ازدواج مجدد منع شد، مگر در موارد خاص:

۱- رضایت همسراول ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه ۴ – ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج ۵- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه ۷- ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن به مدت شش ماه ۸- عقیم بودن زن ۹- غایب مفقود الاثرشدن زن به مدت یک سال ۱۰- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل سازد."


 بنابراين صرف بيماري ام اس، شرط ازدواج مجدد همسر است.

 مگر زنان مبتلا به ام اس خود آزاري دارند كه  با وجود اين قانون ازدواج كنند؟!!! به اين طرح مي‌گويند طرح استحكام بنيان خانواده!!!

دوشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۹

8- نمايندگان حامي لايحه ضد خانواده

طيبه صفايي


طیبه صفایی در سال 1339 هجری شمسی در شهرستان ارومیه در خانواده ای کارمند و متوسط متولد شد.بخشی از سال های کودکی و نوجوانی را با تبعید پدرش به دلیل عدم همکاری با رژیم طاغوت در شهر بانه و سقز ( استان کردستان) در جوار علمای تبعیدی بزرگ کشور سپری کرد.

در سال 1356 دیپلم خود را در رشته ریاضی فیزیک اخذ نموده و در رشته ریاضی در دانشگاه پذیرفته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فعالیت در حزب جمهوری اسلامی و همکاری با کانون ها و دفاتر فرهنگی و تبلیغاتی مساجد و انجمن های اسلامی و تدریس در کلاس های عقیدتی و سیاسی پرداخت.در سال 1360 ازدواج کرد و به علت مسئولیتهای همسر و انقلاب فرهنگی ، ادامه تحصیل دانشگاهی وی موقتا متوقف گردید.

در دوران دفاع مقدس ، مسئولیت خواهران بسیج مستضعفین استان آذربایجان غربی را بر عهده گرفت و با اقدام به ساماندهی تشکل های خواهران ، فعالیت های پشتیبانی بانوان را در مناطق جنگی مدیریت نمود.

وی که از سال 1364 به خدمت در آموزش و پرورش اشتغال داشت ، از سال 1370 به سازمان آموزش و پرورش تهران منتقل شد و به فعالیت های آموزشی ، رشته علوم تربیتی آغاز نموده و در کنار مسئولیت های خانواده ، تحصیلات عالیه خود را تا درجه دکتری تخصصی در رشته مدریت آموزشی ادامه داد و در حال حاضر به عنوان استاد یار دانشگاه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به تدریس می پردازد. وی مسئولیت های اجرایی مختلفی را در شورا های پژوهشی و تحقیقاتی ، سردبیری مجلات علمی - پژوهشی و ... به عهده داشته و به عنوان مشاور برنامه ریزی رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت نهم ، مجری تدوین سند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده بوده است .

همسر ایشان دارای دکتری تخصصی مدیریت صنعتی می باشد. (و در برخي خبرها از ايشان به نام آقاي قرباني نام مي‌برند) و ایشان دارای دو فرزند پسر هستند که فرزند اول متأهل و کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و فرزند دوم وی دانشجویمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت می باشد

تحصیلات :

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه الزهرا (س)

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

و سخنان خانم نماينده:

- طيبه صفايي:احمدي نژاد تنها نامزد مورد حمايت فراكسيون زنان مجلس است
- مردم در تهران به صورت ليستي راي دادند و ما ديدم كه پس از اعلام نتايج ليست جبهه متحد اصولگرايان در صدر انتخاب شوندگان قرار گرفت ؟به نظر شما علت چه بود ؟
خانم دكتر: تفكر حاكم بر جبهه متحد اصولگرايان تفكري است كه مردم آن را مي پذيرندو براي دفاع از آن در گذشته بهاي سنگيني پرداخت كرده اند. لذا اين تفكر حاكم در جبهه مجزا از تفكرات حاكم درتوده هاي ملت نيست. جبهه متحداصولگرايان تك تك اعضاي ليست واحد خود را براساس همين تفكر و شاخصه هاي كه از آن به دست آورده بود، برگزيد. افرادي كه به اين تفكر پايبند هستند وسوابق عملي آ نها نيز اين پايبندي را اثبات كرده است لذا ملت ما به اين ليست اعتماد كردند و ما ديديم كه در 24 اسفند در تهران مردم به صورت ليستي راي دادند وليست جبهه در صدر قرار گرفت به طوري كه 30 نفر اصولگرايان در صدر انتخاب شوندگان قرار گرفتند و نمايندگان راه يافته به مجلس در دور اول همگي از جبهه متحد هستند . اين جبهه اولويت هاي كاري خود را مطالبات واقعي ملت قرار داد و در طي مدتي كه مسئوليت ها را برعهده گرفته اند در راستاي تحقق وعده هاي داده شده گام برداشته اند. مردم هم باراي دوباره خود به اصولگرايان خدمات ارزنده ، اصولگرايان را ارج نهادندوثابت كردند كه هر گروه يا جناحي كه به ملت خدمت كند ملت نيز قدر او راخواهد دانست. ملت مطمئن شده كه يك چنين افرادي دغدغه دين دارند و به دور از هرگونه غوغاسالاري و سياست زدگي و با نهايت ولايت مداري خود تحقق مطالبات ملت را در سرلوحه كار خودقرار داده اند.


- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه توفیقات علمی کشور در زمینه انرژی هسته ای (به نقل از كيهان) مدیون تلاش های دولت نهم است، گفت: نادیده گرفتن تلاش های علمی دولت نهم بی انصافی است.


- يادتان است، بعد از كشته شدن نداآقا سلطان، يك رد گم كني با نام شهيد حجاب رو شد كه تا چندين روز تيتر خبرهاي صدا و سيما را پركرده بود و به نام شهيده حجاب تمبر چاپ كردند؟!!!

اين عكس خانم دكتر در امضا بر روي تمبر مذكور

- ولايت پذيري و خانواده محوري عمده ترين تفاوت فراكسيون زنان اصولگرا مجلس هشتم با زنان اصلاح طلب مجلس ششم است / مصوبات زنان مجلس اصلاحات در جهت خوش خدمتي به مجامع بين المللي و خيانت به دين اسلام بود / شانتاژهاي خبري اصلاح طلبان در مورد لايحه حمايت از خانواده در ادامه فتنه گری آنها علیه دولت و مجلس است/ لايحه حمايت از خانواده با هدف رفع مشكلات و خلاء هاي قانوني مربوط به زنان در صحن علني مجلس بررسي مي شود
رئيس فراكسيون زنان مجلس هشتم ضمن مقايسه عملكرد اين فراكسيون با فراكسيون زنان اصلاح طلب مجلس ششم و با بيان اينكه ولايت گريزي آشكار نمايندگان مجلس ششم سرمنشاء فتنه 88 بود ،گفت: حاكم بودن ديدگاه دين مبين اسلام و ولايت پذيري و خانواده محوري در مقابل حاكميت ديدگاه فمینیستی و ولايت گريزي و دور كردن زن از خانواده عمده ترين تفاوت عملكرد زنان اصولگرا مجلس هشتم با زنان اصلاح طلب مجلس ششم است.


راجع به لايحه:

- آذر 87:در اين راستا با علما ملاقات و كمك كارشناسي ديگر نمايندگان مجلس حقوق زنان را شفاف نمود و گام مؤثر را بر مي‌داريم. (موثر يعني ان ده شرط كذايي كه اضافه شده است) نايب رئيس اول كميته آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبليغات گروه‌ها و شخصيت‌هاي فمنيستي، سكولار، شبه مسلمان و همراهي برخي مطبوعات گفت: مجلس شوراي اسلامي فراتر از آن است كه تحت تاثير القاعات بيرون داخل و خارج از كشور قرار گيرد.

- صفايي تبيين و تدوين نظام جامع حقوق و مسئوليتهاي زنان با الهام از دين مبين اسلام را از مهمترين اقدامات فراكسيون زنان مجلس هشتم ناميد و اظهار داشت: اين قانون باهدف تبيين نظام مند مسئوليت زنان در عرصه هاي فردي،اجتماعي و خانوادگي است كه همواره از ضرورتها و دغدغه هاي اساسي جامعه اسلامي ايران بوده است.

وي افزود:اين قانون با تاكيد بر انديشه والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب و بهره گيري از قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله كشور و سياست هاي كلي نظام تدوين و تصويب شده است.
رئيس فدراسيون زنان با بيان اينكه اين قانون بايد مبناي عمل مسئولان در سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي مرتبط با حوزه زنان قرار گيرد،گفت:‌اميد است اين قانون با ديد جامع و فراگير خود بتواند باتقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه هاي اجتماعي و همچنين استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان و توجه ويژه به نقش سازنده آنان در همه عرصه ها،‌به عنوان الگو براي معرفي نقش جايگاه زنان مسلمان در سطح ملي و بين المللي مورد توجه قرار گيرد.

وي همچنين با اشاره به تغيير نام مشاور زنان به مركز امور خانوده و زنان در دولت نهم گفت: با تغيير نام اين مركز و اضافه شدن خانواده به آن دولت مورد هجمه وسيع رسانه هاي اصلاحات قرار گرفت ولي دولت با نگرش صحيحي كه درباره حقوق زنان داشت برنامه هاي خود را با محوريت تقويت بنيان خانواده تنظيم كرد.

- كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوق خانواده،كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي،رفع ابهام،تعارض و خلاء قوانين مربوط به خانواده و ارائه راه حل هاي اصلي و پيش بيني شده براي رسيدن به اهداف فوق از اهداف لايحه حمايت از خانواده است.

- اين لايحه توسط قضات زن و مرد و كارشناسان و متخصصان و مشاوران امور مربوط به خانواده و نمايندگان بررسي شده و بهترين راه حل هاي ممكن را برای كاهش مشكلات خانواده و زنان در نظر گرفته است لذا جار و جنجال اصلاح طلبان عليه اين لايحه دنباله سياست هاي فتنه گرايانه و مخربانه آنان عليه دولت و مجلس اصوگراست.

مي‌بينيد با اين بازيهاي سياسي دارند چه بر سر زندگي مان مي آورند!!!

پي نوشت: بروشور اعتراضي به لايحه  با شماره تلفن نمايندگان محترم براي رساندن نظراتمان به گوششان :)

یکشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۹

7- نمايندگان حامي لايحه ضد خانواده

فاطمه آليا

كي است كه فاطمه خانم آليا را نشناسد؟

فاطمه آليا با سابقه دو دوره نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در حالي به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش دولت دهم انتخاب شده است .

متولد ۱۳۳۵ کارشناس
ارشد علوم سیاسی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران است. او در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس نمایندگی مردم تهران را بر عهده داشته‌است. او توسط محمود احمدی
نژاد برای کسب وزارت آموزش و پرورش نامزد شده‌است و روز ۲۴ شهریور ۱۳۸۸ نیز جلسه رای
اعتماد وی برگزار خواهد شد[۱].

- خانم آليا در مورد طرح حجاب، يك جمله ي نغزي هم در مورد كت و شلوار آقايان برجسته نمايي جنسي فرموده بودند كه لينكش را پيدا نكردم.

- فاطمه آلیا : بيشتر از كوپنتون سوال پرسيديد
من به اندازه‌اي كه مردم بخوانند به شما توضيح دادم اما شما مي‌خواهي مچ من را بگيري كه چند تا معلم داريم؟ يكي به يكي گفت ستاره‌هاي آسمان چندتاست گفت سه ميليون برو بشمار.

- اما امروز راجع به لايحه:
خبرگزاري آريا- نمايندگان خانم مجلس بسيار در مورد لايحه حمايت از خانواده فعالند و من در اين زمينه بيشترين پيشنهاد را دادم.
فاطمه آليا در گفتگو با آريا درباره علت سكوت اعضاي فراكسيون زنان مجلس هنگام بررسي لايحه مذكور گفت: در حال حاضر بيشتر بحث ها راجع به حذف پيشنهادات است و اگر تكاپوي آقايان غالب به نظر مي رسد علتش به عدم رسيدن نوبت به خانم ها بر مي گردد.
وي در مورد اعتراض نمايندگان زن ادوار اضافه كرد: طي سه سال گذشته كه اين طرح به مجلس ارائه شد و در دستور كار كميسيون قضايي قرار گرفت افراد حقيقي و حقوقي مي توانستند به نمايندگان مراجعه و نظرات خود را بدهند. از طرفي تا كنون كه نزديك به 20 ماده از 59 ماده لايحه تصويب شده روند كار مثبت بوده و چيزي خلاف مصالح زنان تصويب نشده است.

عضو فراكسيون زنان مجلس تصريح كرد: كليات لايحه حمايت از خانواده در راستاي تحكيم بنيان اين نهاد كوچك اجتماعي و اصل 10 قانون اساسي با رويكرد پشتيباني از زنان است كه پس از بررسي مجلس خيلي از مشكلات آن برطرف شده است.
وي اضافه كرد: برخي مي گويند چون نمايندگان زن مجلس هشتم با ماده 23 لايحه مخالف نيستند پس موافق اردواج مجدد مردانند در صورتي كه اين اتهامي بيش نيست. اگر به جزئيات ماده مذكور نگاه شود شرايط و ضوابط كاملي براي ازدواج مجدد در آن درج شده تا به جاي تصميم عجولانه، دادگاه ويژه اي كه حائز صلاحيت تشخيص است در رابطه با آن نظر دهد.

6-نمايندگان حامي لايحه ضد خانواده


مهدي كوچك زاده

فكر نكنيد اينجا خاكريز جنگ است ها... اين عكس در جبهه مقدس مجلس است.

از وبلاگ شخصي آقاي دكتر:

نام: مهدی کوچک زاده
تاریخ تولد: 1 اسفند 1337
جنسیت: مرد - متاهل
محل سکونت: ایران - تهران
مشخصات تماس
ایمیل: kouchakm@modares.ac.ir
تحصیلات
سطح تحصیلات: دکتری
رشته تحصیلی: مهندسی آبیاری و زهکشی
محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس
حرفه
شغل: عضو هیئت علمی
محل کار: دانشگاه تربیت مدرس

از افاضات آقاي نماينده:
- كوچك‌زاده سقوط هواپيما سي 130 ارتش را به گردن خاتمی انداخت

- ،کوچک زاده در واکنش به نطق علی مطهری و مهدی سنایی نمایندگان تهران و نهاوند درباره ثروت محصولی -وزیر پیشنهادی رفاه- خواستار شفاف شدن وضعیت ثروت مطهری شده بود.
مطهری درباره ثروت محصولی سوالاتی را طرح کرده بود که به جای پاسخ گویی به این سوالات توسط محصولی ، کوچک زاده با عصبانیت، خود مطهری را زیر سوال برد.
- لاريجاني در پاسخ به فریاد این نماینده پیرامون ثروت مطهری گفت: بيخود توهين نکنيد، شما بخاطر برخي مسائل جناحي اتهام می زنید، آقاي مطهري هيچ ثروتي ندارد که شما اينجا حرف بي ربط بزنيد .

- مهدی كوچك زاده نماینده مردم تهران با شناخت سوابق ضدانقلابی این عنصر فراری، به وی گفته است: شما یك ضد انقلاب هستید و نظر من به هر كس ربط داشته باشد حتماً به شما ربطی ندارد.

منظور از اين خبرنگار ضد انقلاب فرشته قضي است كه در چندين دوره مجلس خبرنگار پارلماني بوده است.

كوچك زاده به دنبال اصرار نامبرده به اینكه من خبرنگارم و می خواهم مصاحبه كنم و نظر شما را بگیرم، تاكید می كند: خبرنگار كجا خانم؟ خبرنگاری كه برای سازمان سیا خوش خدمتی می كند كه خبرنگار محسوب نمی شود.

وی همچنین تأكید كرده است: شما اصلاً به چه حقی به من زنگ زدید، شما حق تماس گرفتن با نمایندگان مجلس را ندارید. شما خبرنگار نیستید، ضدانقلاب هستید. شما بروید با رؤسایتان در سیا و تل آویو خوش باشید. ما نمایندگان مردم هستیم و هیچ ضد انقلابی حق ندارد با ما تماس بگیرد.

همكار سایت ضد انقلابی در این هنگام با پررویی می گوید من با بزرگ ترهای شما از مجلس مصاحبه كرده ام كه دكتر كوچك زاده پاسخ می دهد: همان موقع اگر باهات برخورد درستی می شد حالا این قدر پررو نمی شدی.

- يك نماينده مجلس شوراي اسلامي در واکنش به برچیدن پایه های منوریل، پروژه هايي همچون برج ميلاد را غيركارشناسي خواند و گفت: برج ميلاد غير از رفتن مرفهين بي درد به بالاي آن و شبي چند صد هزار تومان خرج شام كردن هيچ سودي ندارد به اين دليل كه با بليط سي هزار توماني نيز مردم و طبقه متوسط نخواهد توانست از برج ميلاد استفاده كند و گره اي هم از مشكلات مردم باز نمي كند.

- و اما امروز راجع به ازدواج موقت سخنراني كرد و گفت از ازدواج موقت خجالت نمي‌كشد. (بد نيست حال همسرشان را بپرسيم):

مهدي كوچك‌زاده نماينده تهران خطاب به رئيس مجلس گفت: شما به عنوان رئيس مجلس كه آيت‌الله‌زاده هستيد بايد بدانيد كه اين قانون براي مردان و زنان با شرف و حيا و عفت است نه براي انسان‌هاي لاابالي.
وي با انتقاد از به كار برده شدن لفظ مردان شهوت‌ران گفت: اين لفظ ناشي از بي‌اطلاعي از موازين اسلامي است.
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي با بيان اينكه اگر كسي شرم مي‌كند در بنياد اعتقاداتش به رساله بايد ترديد كرد گفت: در رساله امام و ميرزاجواد تبريزي آمده است گرچه صيغه براي لذت بردن هم نباشد جايز است.
وي خطاب به لاريجاني گفت: شما كه منطق و فلسفه خوانده‌ايد چه برداشتي مي‌كنيد به نظر من اين به اين معنا است كه صيغه به معناي لذت بردن است و هركس خجالت مي‌كشد من خجالت نمي‌كشم
.

- كوچك‌زاده يادآور شد: عده‌اي مي‌گويند اگر در ازدواج موقت نطفه‌اي منعقد شد و مرد فرار يا انكار كرد چه بايد كرد اما آيا شما اين نطفه را به نطفه‌اي كه حرام بسته شود ترجيح مي‌دهيد؟