چهارشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۶

لینک

هسته های خود بنیاد، ایده ای از جنس کمپین

چالش در انتخاب روش یا عدم گفتگو

http://www.feministschool.com/spip.php?article60برای مجله زنان که مردانش را به سخن گفتن درباره زنان واداشت

روایت سه زن: برای یک دوست و دغدغه هایش/ فاطمه صادقی

یک چیز بی ربط منیژه حکمت، فیلم سه زن اش را به جشنواره نفرستاد در اعتراض به سانسور بی حد (الآن فرصت ندارم لینک این را پیدا کنم.)

هیچ نظری موجود نیست: