شنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۷

فردا

فردا باید بروم دادگاه.

آخرین روزی است که در احضاریه مشخص شده است.

۳ نظر:

نیکزاد گفت...

عصر یکشنبه من
جدول نیمه تموم
همه خونه هاش سیاه
روی خونه جغد شوم

بهمن گفت...

امیدوارم مشکلی پیشامد نکند
صبور باشید
صحبت دادگاه در ایران میشود حالت تهوع میگیرم

مارال گفت...

wدوست دارم