یکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۱

ذخیره سازی تازه اوین

یکی می اید، دوتا می روند. یکی برای مرخصی وثیقه می برد، سه تا می روند. یکی می رود بیمارستان، دو تا می روند.

نازنین، نرگس محمدی، امید، کی، کی، کی... حالا هم...

 یاد کاوه می افتم، فکر می کنم اینجا ردی ازش نیست. درست روزهایی که من شلوغم، انلاین بوده است.
فکر می کنم شاید او هم از ایران رفته... خبرش را می خوانم. برای حکم یک سال و نیم حبس برده اندش ....

هیچ نظری موجود نیست: