یکشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۵

استقلال

استقلال خوب است، به شرطي كه يك انتخاب باشد، نه اجبار!
فاصلهء بين من و او، به اندازهء انتخاب و اجبار است. بايد سوراخهاي اجبارش پر بشود تا بشود خودش را ديد.

۱ نظر:

دريا گفت...

همه اینها هست و هست و گلایه ای نیست جز آنکه چرا غم و ملک، با هم، بعضی را برمی گزینند در فراق فراق و وصال مدام