دوشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۷

...

محبوبه هنوز بازداشت است.

نمی دانم هنوز اوین است یا نه؟

نگرانش ام.

نمی دانم پرونده اش به کجا رسیده است و تو ان شلوغیهای جمعه به چی گیر کرده است.

ناراحتم.

۱ نظر:

نیکزاد گفت...

کاش امروز بیای :(