چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

تكرار

وقتي سردردها بي وقفه و پشت هم تكرار مي‌شود، با هر بار صبح از خواب بيدار شدن...
با و يا بي هر مسكني...

و همچنان تكرار و تكرار... يادم مي‌افتد كه گويا چيزي روي ذهنم است كه به چشم نمي‌آيد

تكرارها اذيت مي‌كنند.
تكرار درد

تكرار بحث

تكرار دعوا

تكرار موضوع

تكرار شادي

تكرار حرف

تكرار من

تكرار تو

۲ نظر:

Brief Encounter گفت...

هيچی بدتر از سردرد اول صبح نيست.

ناشناس گفت...

معجزه ایی در کار نخواهد بود، فقط باید خودتان شجاعانه و مسئولانه و دانش مدارانه برای بهبود و تعالی جسم و روان تان تصمیم بگیرید و اقدام کنید