دوشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۸

ما و بيخبري و تو و درد يا كشتگي؟

محسن حجاريان پسر سعيد حجاريان روز شنبه بازداشت شد.

امروز دوشنبه پيكر سهراب اعرابي به خاك سپرده شد.
و از خيلي ها خبري نيست:
ژيلا بني يعقوب
مهسا امرآبادي
شوا نظر آهاري
كاوه مظفري
بهمن عمويي
و
و
و
امير حسين فتوحي فر
مهدي شيرازي
و
و
و
....

صحبت هاي مادر سهراب اعرابي

گزارش كميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه

لينك آخر را مي‌دانم فيلتر است اما با گوگل ريدر بخوانيدش.

راستي حكم دادگاه تجديد نظرم آمد: تبرئه

هیچ نظری موجود نیست: