سه‌شنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۸

بي خبري از بازداشت شدگان

هيچ خبر جديدي از بازداشت شدگان 18 تير و كاوه نمي‌دهند.

حضور خانواده هايي كه گمشده دارند بيشتر به چشم مي‌آيد.

پسر حجاريان را آزاد كردند.

هیچ نظری موجود نیست: