دوشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۹

نسرين ستوده/ 50 روز بازداشت/ 31 روز اعتصاب غذا

هر بلايي سر نسرين ستوده در زندان بيايد علاوه بر صداقت رئيس قبل زندان كه عوض شد، رئيس جديد و تك تك زندانبانان
مسئولين بخش
بازجوها
بازپرس
رئيس دادگاه
رئيس قوه قضائيه
و ...
مسئولند و بايد پاسخگو باشند و محاكمه شوند.

   
نامه انجمن حمايت از حقوق کودکان به مقام عالي قضايي: نسرين ستوده را آزاد کنيد

هیچ نظری موجود نیست: