دوشنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۱

مفتخریم به آشغال هایمان


بعد از چهار ماه که خرت و پرت های انباری همسایه، جلوی در زیر باران و برف و خاک و گل مانده است و راه را مختل کرده است و چهره کوچه را زشت، ازش می پرسم این وسایل که بیرون جلوی در ریخته مال شماست؟
با طلب کاری می پرسد چطور مگر؟


یعنی به آشغال هایمان هم بگویند آشغال، به مان برمی خورد.

هیچ نظری موجود نیست: