دوشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۴

آزادی = برابری ؟

همه می کشندم با خواسته هایشان، تو با نخواستنت می کشیم.
"کلیدر"
بعضی وقتها عملی کردن چیزهایی که بهش اعتقاد داریم خیلی خیلی سخت است، این به معنی نیست که یک جای کار اشتباهی وجود دارد؟

۱ نظر:

رودایه گفت...

اگر دلایل کافی برای اعتقادمون داریم بس قاعدتا در متودولوزی اشتباه کرده ایم.باید سعی کنیم روش رو تغییر بدیم