پنجشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۷

1387هر آدمی ته دلش چیزی هست که با تصور آن سال جدید را آغاز می کند.


من امسال را با یاد پروین عزیزمان آغاز می کنم.

سال نو مبارک

هیچ نظری موجود نیست: