پنجشنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۳

دنیای نوازش


این روزها همه به نوازش نیاز دارند. آرام و دقیق نگاهشان کنی و بعد با سرانگشت لمس شان کنی، هر چند بار که لازم است. نه طولانی، نه با فشار، فقط با سرانگشت. یک جوری که هم لمس بشود و هم نه. حظ* نوازش انگشتت را ببرد و حض** کند.(مطمئن نیستم فعل کمی اش درست باشد)

گوشی های لمسی- نوازشی.
کامپیوترهای لمسی- نوازشی.
تلویزیون های لمسی- نوازشی.
دستگاه ...
اسباب...
اختراع ...
و حتی اندیشه های لمسی-نوازشی...

* لذت بردن
** برانگیختن

هیچ نظری موجود نیست: