شنبه، آذر ۱۳، ۱۳۹۵

شباهت ذاتی...

گیاهان خانگی هم شبیه ما کم کم به فضای جدید انس می گیرند.
یک شان در سه هفته، سه بار جایش را عوض کرده است. ولی هنوز هم چندان راضی نیست. تازه این بچه لوس را خیلی زود آوردم خانه جدید تا بهترین جاها را چک کند.

هیچ نظری موجود نیست: