پنجشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۷

مینای شهر خاموشبیش از نیمی از فیلم گریه کردم. از دلتنگی بی اختیار و بی صبر گریه می کردم.

هیچ نظری موجود نیست: