شنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۸

فاصله بين گفته ها و كرده ها

خوب بود زودتر مي‌گفتي...

خوب بود نمي‌گفتم...

هیچ نظری موجود نیست: