شنبه، تیر ۱۲، ۱۳۸۹

بي حالي مفرط

آي آدمهايي كه زير كولر خنك در خانه نشسته و كار مي كنيد...

فقط اينكه


خوش به حالتان

هیچ نظری موجود نیست: