شنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۹

حرف هاي دلنشين

از دو قسمت از حرف هاي رئيس جمهور دهم خيلي خوشم آمد:

- يكي اينكه گفت 50 نفر را به عنوان عوامل 11 سپتامبر معرفي كنيد و محاكمه و مجازات بشوند و بعد هي اين ور آن ور را نكوبيد كه اينجا يك نفر تروريست است.

خيلي مشابه وضع مملكت خودمان است و فتنه و جنگ نرم و اينها!!! نه؟

- يكي ديگر اين كه همين الان اين موضوع را مطرح كرده است كه امر مقدسي از 11 سپتامبر ساخته نشود كه بعد هيچ كس نتواند راجع بهش صحبت كند و اظهار نظر كند.

در عجبم كه چطور 1 روز راي گيري مقدس مي شود و روزهاي اعتراض به آن هم تبديل به استوره شجاعت و بصيرت مردم و 9 دي مي شود.

هیچ نظری موجود نیست: