چهارشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۹

بي خبري از نوشين احمدي خراساني

نوشين احمدي خراساني ديروز به طور كتبي به دادسراي امنيتي اوين احضار شده بود.

دوباره امروز هم ...

از صبح كه رفته، هنوز برنگشته است

هیچ نظری موجود نیست: