دوشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۴

بین دو نفر که یکی از آنها را تو بیشتر دوست داری و دیگری تو را بیشتر دوست دارد ترجیح می دهی با کدامشان رابطه داشته باشی؟
سوال ساده ای نیست باید بین ایده آل هایت و سلایقت که باعث می شوند آدمها در دراجت مختلف برایت دوست داشتنی بشوند، و نیاز به دوست داشته شدن، یکی را انتخاب کنی. این که برآورده شدنِ این نیاز برایت در آن شرایط، مهم تر است یا نیاز به آشنایی و دوستی با آدمی که فکر می کنی برایت پذیرفتنی و دوست داشتنی است، باعث می شود انتخاب کنی.
اکثر دخترها دومی را انتخاب می کنند، و بیشترین دلیلشان هم ترسِ از دست دادن آن آدم است. در مورد پسرها درست نمی دانم، هر دو موردش را تقریبا به یک نسبت دیدم، اما اکثر پسرهایی که فرد دوم را انتخاب کردند، غرورشان بیش از هر چیز دیگر به چشم می آمده.
همیشه در جواب این سوال به خودم می گفتم، این بدیهی است که من اولی را انتخاب کنم. اما حالا.... باید فکر کنم. شاید لازم است خودم را دقیقتر و بهتر بشناسم.... بدجوری تو ذوقم خورده است. از نمود بیرونی خودم، از غرور طبیعی هر آدمی که در من ..... بدم آمده است. شاید لازم است سنگ بشوم، شاید لازم است برای مدت طولانی برای خودم دوست داشتن را ممنوع کنم. شاید هم اشکال از ساختارهای سنتی پوسیده و تعصاباتِ مزخرف سنتیی که شکل مدرن گرفته و برچسب آزادی خواهی خورده است.

۳ نظر:

درنگ های نابهنگام گفت...

یک نفر را که نو دوست داری و او مانده که تو را دوست بدارد یا کسی را که خودش دوست می داشته چه باید بکند

پرستو گفت...

بایدِ هر کسی را خودش تعیین می کند، اما اگر هنوز هم او را دوست می دارد، من او را پیشنهاد می کنم به جای خودم. اصلا اگر من بدانم که او کسی را دوست دارد، دوست داشتنم را ابراز نمی کنم. چون وقتی کسی را دوست دارم، واقعا می خواهم چیزی که او دوست دارد و برایش بهتر پیش بیآید.

ناشناس گفت...

you should be Parastoo, I have no doubt about it. If you are, and if you care, just gimme a sign that it's you, it's just about curosity, I noticed your placed was shut down in persianblog, so, I thought like all the others you should have migrated to here, it's only a wild guess, I wana see my accuracy! Plus I enjoy reading your turbulant thoughts once in a while...

bijan