شنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۶

هيچ در هيچ

هيچ احساسي ندارم.
بي‌تفاوتي يعني انتهاي هر چيزي.
من بي‌تفاوت شده‌ام.

هیچ نظری موجود نیست: