دوشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۸

بازداشت شنبه 30 خرداد

فرناز كمالي
به احتمال زياد روز شنبه بازداشت شده است.

هیچ نظری موجود نیست: