پنجشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۸

كاوه آزاد شد

وسط اين خبرهاي دستگيري يك خبر خوب آزادي:

كاوه مظفري بعد از 54 روز بازداشت ديشب با قرار وثيقه آزاد شد.

هیچ نظری موجود نیست: