سه‌شنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۸

بازداشت شدگان امروز

مریم دوالفقار، خبرنگار سایت گفتگوی تمدن ها و خبرنگار ایرنا بازداشت شد

اسماعيل حق پرست، روزنامه نگار بازداشت شد وی در روزنامه فرهیختگان کار می کند


فوق ليانس معماري و عمران به اسم هاي دانشجويان
محمد سجادي
و سيد مهدي شفيعي هم بازداشت شده اند

دو اسم آخر را مطمئن نيستم.

هیچ نظری موجود نیست: