پنجشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۹

يازدهمين روز اعتصاب

سه نفر ديگر از اعتصاب كنندگان دچار وضع وخيم شدند.

مهديه گلرو و عاطفه نبوي از بند عمومي زنان اوين براي اعتصاب كنندگان نامه نوشتند.

حالا عمو ديكتاتور هي بچه هاي مردم را ببر تو زندان نگه دار، تا يكي يكي شان كنش سياسي ياد بگيرند و عمل كنند.

هیچ نظری موجود نیست: