دوشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۹

پانزدهمين روز اعتصاب

از دو هفته هم گذشت. ديگر اين روزها فقط نگراني از جانشان بيشتر مي‌شود با اينكه هنوز ملاقات نگرفته اند.

يك نگراني ديگر هم كه امروز دادگاه محبوبه بود و هنوز هيچ خبري ندارم.

ولي دو تا چيز جالب: بردبار آزاد شد و يكي ديگر به جمع اعتصاب كنندگان پيوست:رضا ملك

يعني كلن بازي برنده به جاست.

دوم هم اينكه فكر كنم اين آقا هم يك چيزهايي راجع به ديكتاتور خودمان گفته است:

آیت الله دستغیب در جلسه تفسیر قرآن با مروری به آیات قرآن و تاریخ حکومت‌ها اظهار داشت: «روش تمام مستکبرین در طول تاریخ، اداره مملکت با یک حزب و تشکل مدّاح حکومت بوده است».

××× پي نوشت:
دادگاه محبوبه باز عقب افتاده است. نمي دانم چرا.
باز تا آنجا بردند و برگرداندند و ... هيچ

هیچ نظری موجود نیست: