یکشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۹

حقوق زندانيان چه شد؟

باز تهديد و حقه بازي و بي اخلاقي محض

تهديد بعضي از اعتصاب كنندگان به انفرادي و ممنوع الملاقات

يعني سر خوردن روي سراشيبي ديكتاتوري

هیچ نظری موجود نیست: