شنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۹

سيزدهمين روز اعتصاب

و اين روزها كه ديگر به شماره مي‌افتد نگراني و دلواپسي 17 عزيز كه نمي‌دانم چي بر سرشان مي آيد كه باز نحوه اعتصاب را سخت تر و فشار را تنگ تر مي‌كنند.

جبهه مشاركت پيشنهاد روزه سياسي داده است براي امروز.

زندانيان بندهاي زنان ملتهب و نگران ياران و گاه عزيزانشان روز شماري مي‌كنند در صورت محقق نشدن خواسته هاي اعتصاب كنندگان، همراهيشان كنند.

آدم هوس مي كند باز حال عمو ديكتاتور را بپرسد. خيلي ساده است عمو، چند روز بيشتر تا ماه رمضان نمانده است فكر كن اعتصاب زندانيان و روزه سياسي خانواده ها و مردم به رمضان متصل بشود و يك ماه مردم ايران در روزه سياسي به سر ببرند، ترسناك نيست؟
پس عمو براي حيات خودت بجنب

هیچ نظری موجود نیست: